Εντοπίστε τους σωστούς πελάτες.
Οι δημογραφικές ομάδες δεν είναι πια αρκετές.  Οι λύσεις Στόχευσης της IRI θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ποιοί θα αγοράσουν και ποιοι όχι, ώστε η διαφήμιστική σας εκστρατεία να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας .
Δημιουργήστε ένα στόχο με βάση την προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά - τι πραγματικά κάνουν οι πελάτες , όχι μόνο σε ποιό δημογραφικό γκρουπ εντάσσονται.
Βεβαιωθείτε ότι οι επενδύσεις σας βρίσκουν το στόχο εντοπίζοντας το νοικοκυριό που αγοράζει τη μπράντα σας, το νοικοκυριό που αγοράζει από τον ανταγωνισμό και μάθετε πού κάνουν τα ψώνια τους .
Δημιουργήστε μια εικόνα για το στόχο σας . Γνωρίστε τι παρακινεί τους αγοραστές σας, τι παρακολουθούν, τι ακούνε και που ζουν.
Δημιουργήστε μια εικόνα για το στόχο σας συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας δεδομένα με πλήρη αγοραστικά στοιχεία.
Χρησιμοποιείστε τα δεδομένα από το Frequent Shopper Program (FSP) για να επιτύχετε βελτιωμένη στοχοποίηση.
Τα στοιχεία συναλλαγών των μελών των καρτών πιστότητας επιτρέπει στους marketers να κατανοήσουν την καταναλωτική συμπεριφορά μέχρι και σε επίπεδο μπράντας.

Που διαφέρουμε

ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗ.
Οι λύσεις μας σας βοηθούν να εντοπίσετε τι ακριβώς αγοράζουν τα νοικοκυριά ακόμη και σε επίπεδο barcode.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
Προσθέστε τις ομάδες-στόχους μας στην πλατφόρμα CRM σας και σύνδεστε τες με διαφημιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε αυτούς.


 

Best-in-breed partners
Με τα δεδομένα προγραμμάτων τακτικών αγοραστών, οι πελάτες μας μπορούν να στοχεύσουν καταναλωτές με βάση το τι είναι πιο πιθανό να αγοράσουν . 
Οι κορυφαίες συνεργασίες μας σχετικά με καταναλωτικά, κοινωνικά και συναλλακτικά δεδομένα μπορούν ναν ενσωματωθούν στη μεθοδολογία στοχοποίησης.
Experian’s ConsumerView database is the backbone of our household targeting, with thousands of psychographic, demographic and behavioral data points. 
Το Data Cloud υποστηρίζει το IRI ProScores ™ , κάνοντας τις πληροφορίες εύχρηστες για ψηφιακή στόχευση.
"Είμαστε εξαιρετικά εντυπωσιασμένοι με την αξία που έφερε η IRI κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας . Η βιομηχανία ποτών είναι ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που αφήνει πολύ μικρό περιθώριο λάθους στη λήψη αποφάσεων για τις πωλήσεις και το μαρκετινγκ , τη σωστή στιγμή . Οι ακριβείς πληροφορίες της IRI και οι μοναδικές ιδέες για την αγορά κάνουν τη διαφορά για εμάς ."

E. & J. Gallo Winery

Τι λένε οι πελάτες μας
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη  και την κερδοφορία; 

 Security code