Καινοτομίστε και κερδίστε τον πελάτη .
Η καινοτομία είναι ένα επικίνδυνο αλλά αναπόφευκτο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας . Οι Λύσεις Καινοτομίας της IRI μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τι πρέπει να κάνετε για να έχετε την υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας.
H δοκιμασμένη στο χρόνο και πρωτοποριακή μας προσέγγιση βασίζεται στο συνδυασμό της αγοραστικής συμπεριφοράς, της γενικότερης συμπεριφοράς, της κατανάλωσης και των δεδομένων από σημεία πώλησης.
Οι βιομήχανοι και οι λιανέμποροι μπορούν γρήγορα και με ακρίβεια να αξιολόγησουν και να εκτιμήσουν τη δύναμη των καινοτόμων ιδεών τους σε αρχικό στάδιο ώστε να μείωσουντον κίνδυνο μίας δαπανηρής αποτυχίας, αυξάνοντας ταυτόγχρονα τις πιθανότητες για επιτυχία.

Που διαφέρουμε

Η πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση της βιομηχανίας.
Εκτιμά τον αντίκτυπο των τελευταίων στρατηγικών για τις υπάρχοντες μπράντες σας και τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών καινοτομίας υψηλής ανάπτυξης .
Ολοκληρωμένη διαδικασία βασιζόμενη σε δεδομένα.
Συνδυάζουμε τα δεδομένα και τις γνώσεις σε μια πλήρως ολοκληρωμένη υπηρεσία που υποστηρίζει το σύνολο της διαδικασίας καινοτομίας του νέου προϊόντος .
"Τα στοιχεία του καταναλωτικού πάνελ καθώς και οι υπηρεσίες της IRI μας βοηθήσαν  να αποκτήσουμε μια νέα προοπτική και κατανόηση των πελατών μας , ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αναπτύξουμε τις τρέχουσες μπράντες καθώς και να λανσάρουμε επιτυχημένα καινούργια προϊόντα ."

ACH Food Companies

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη  και την κερδοφορία; 

 Security code