Τιμολογήστε και προωθήστε επιτυχημένα το προϊόν σας.
Ακόμη και η παραμικρή αλλαγή στην τιμή και την προώθηση του προϊόντος σας μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στις πωλήσεις και τα έσοδα σας . Οι λύσεις μας, Price and Promotion, θα σας βοηθήσουν από την αρχή για το πώς μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητές σας για επιτυχία .
Βελτιστοποιήστε την τιμολόγιακή πολιτική των προϊόντων σας ώστε να πετύχετε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο αγοραστικό και διακαναλικό περιβάλλον.
Τι θα συμβεί αν αυξήσετε ή μειώσετε την τιμή του προϊόντος σας; Τα αναλυτικά μας μοντέλα  σας λένε τι να περιμένετε και αν είναι η σωστή κίνηση. Μπορεί να "τρέξει" διάφορα σενάρια βασιζόμενα σε πληροφορίες τόσο δικές σας όσο και του ανταγωνισμού σε όλα τα κανάλια.
Οι εταιρείες ξοδεύουν τεράστια ποσά για τις στρατηγικές τους . Μπορούμε να σας υποδείξουμε που να εστιάσετε τις προσπάθειές σας έτσι ώστε να καρποφορήσουν.
Λάβετε υπόψη σας την ιστορική απόδοση ώστε να αξιολογήσετε  μια ποικιλία δεικτών μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων της απόδοσης των επενδύσεων των βιομηχάνων και λιανεμπόρων και εντοπίστε βασικούς παράγοντες επιτυχίας που μπορούν να αναπαραχθούν σε όλα τα προϊόντα.
Η predictive ανάλυση μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε εμπορικές εκδηλώσεις, ώστε να επιτύχετε μεγιστοποίηση ευαισθητοποίησης για το προϊόν, το λογαριασμό και τον καταναλωτή ώστε να επιτύχετε τους εμπορικούς στόχους σας.
Δημιουργήστε εμπορικά σχέδια που επιτυγχάνουν τους στόχους τόσο των λιανεμπόρων όσο και των βιομηχάνων μέσω των συγκεντρωτικών λύσεων σχεδιασμού που είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από την εταιρία σας.

Που διαφέρουμε

Γνώσεις: Σωστές και γρήγορες.
Το Liquid Modeling της IRI είναι μια υπερσύγχρονη μηχανή μοντελοποίησης που παρέχει γρήγορα , κλιμακούμενα και προσαρμόσιμα μοντέλα.
 
Πιο ακριβής τιμολογιακή πολιτική.
Ενώνουμε λεπτομερή δεδομένα, αναλυτικά μοντέλα, τεχνολογία, ανθρώπους και διαδικασίες ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να περιηγηθούν σε ένα σύνθετο περιβάλλον τιμολογιακής πολιτικής.
Η σωστή απάντηση για κάθε μέγεθος προβλήματος.
Ανεβάζουμε το επίπεδο των λύσεων μας ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του πελάτη είτε αυτές είναι προωθητικές εκδηλώσεις ή στρατηγικές αύξησης εσόδων .
"Η IRI μας βοήθησε να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός προσφέροντας λεπτομερή και εις βάθος  γνώση που τελικά θα μας βοηθήσει με τη μπράντα , την κατηγορία , και τις προωθητικές ενέργειες. "

Circle K

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη  και την κερδοφορία; 

 Security code