Εξατομικεύστε την εμπειρία του αγοραστή για να αυξήσετε τις πωλήσεις.

Χρησιμοποιήστε μοναδικά insights και βελτιώστε τη συνεργασία και τους κοινoύς επιχειρηματικούς σχεδιασμούς μεταξύ βιομηχανίας και λιανεμπορίου.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να αυξήσετε τη συμμετοχή και την πιστότητα των καταναλωτών/αγοραστών σας σε όλα τα καταστήματα και τις κατηγορίες;
Πως βελτιστοποιώ τις εκστρατείες μου για καλύτερα αποτελέσματα στις πωλήσεις;
Πως μπορώ να συνεργαστώ πιο αρμονικά με τους προμηθευτές μου;

Η IRI βοηθά τους λιανεμπόρους να αντιμετωπίσουν κρίσιμα σημεία επαφής κατά μήκος του αγοραστικού ταξιδιού, καθώς και να δημιουργούν πιο συνεργατικές σχέσεις με τους προμηθευτές τους για να εξατομικεύουν τις προσφορές και να βελτιστοποιήσουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ καθώς αυτές συμβαίνουν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΣ, ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
Οι μεγάλες αλλαγές στο χώρο του λιανεμπορίου, οι εξελισσόμενες αγοραστικές συνήθειες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, το πλήθος των αγαθών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αλυσίδας, καθιστούν την διαχείριση των προϊοντικών κατηγοριών πολύπλοκη και απαιτητική. Η IRI σας υποστηρίζει, με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής Category Management.

Συνδέστε τις πληροφορίες από όλα τα βασικά σας συστήματα σε μια ισχυρή πλατφόρμα που ενημερώνεται συνεχώς και είναι διαθέσιμη σε όλo τον οργανισμό σας και, προαιρετικά, στους βιομήχανους. Αναγνωρίστε γρήγορα συγκεκριμένες ευκαιρίες πωλήσεων, προωθητικών ενεργειών, διανομής καθώς και αγοραστικές και διακαναλικές ευκαιρίες για να αυξήσετε τις πωλήσεις και να ενισχύσετε την πιστότητα.

 • Το σημείο πώλησης μπορεί να ενισχυθεί από την πιστότητα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον καιρό, τους οικονομικούς δείκτες και άλλα στοιχεία.
 • Οι λιανέμποροι και οι βιομήχανοι μπορούν να δουν τις ίδιες πληροφορίες για την κατηγορία και τον αγοραστή επιτρέποντας τους τη λήψη ταχύτερων και καλύτερων αποφάσεων και τη δημιουργία πιο εύκολων αμοιβαίων κερδοφόρων σεναρίων.
 • Αξιοποιήστε τα καλύτερα αναλυτικά μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων για να κατηγοριοποιήσετε τους αγοραστές, να αναγνωρίσετε δυναμικά τα αγοραστικά ταξίδια, να καταλάβετε τις κύριες αγοραστικές τάσεις, να εστιάσετε καλύτερα στα νοικοκυριά και να παρακολουθήσετε τον αντίκτυπο της ενεργοποίησης στην απόδοση των καταστημάτων σας.

Επικοινωνήστε στους σωστούς ανθρώπους το σωστό περιεχόμενο και μετρήστε τον αντίκτυπο με τη λύση CRM για τους λιανεμπόρους.

 • Δημιουργήστε στοχευμένο, δυναμικό περιεχόμενο σχετικό για τους αγοραστές σας.
 • Αξιολογήστε τον αντίκτυπο των εκστρατειών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Τα προφίλ των καταναλωτών σύμφωνα με τα καλάθια τους αντιστοιχίζονται με τις εξατομικευμένες και τμηματοποιημένες βάσεις δεδομένων του πελάτη. Αυτό γίνεται βάσει της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του καταστήματος αλλά και βάσει των συγκεκριμένου, εξατομικευμένου τρόπου απεικόνισης της αγοράς στον πελάτη.

 • Οι λύσεις τμηματοποίησης βασισμένες σε δεδομένα συναλλαγών λιανικής των καταναλωτών σύμφωνα με τα καλάθια τους, οι πελάτες ή τα καταστήματα που βασίζονται στη στάση τους απέναντι σε σημαντικές τάσεις αγορών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας, της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της γήρανσης και των διατροφικών συνηθειών και της συμπεριφοράς κατανάλωσης / χρήσης μεταξύ των βασικών τομέων.
 • Η έγκαιρη τμηματοποίηση βοηθά τους εμπόρους να κατανοήσουν πώς μια συγκεκριμένη τάση ή ζήτημα επηρεάζει τις αποστολές ταξιδιού τους, τους στοχευμένους πελάτες και τα μαγαζιά.

Αποκτήστε πρόσβαση σε ισχυρή μοντελοποίηση για να βελτιστοποιήσετε καθημερινά την τιμολογιακή πολιτική σας και να σχεδιάσετε αποτελεσματικές προωθητικές ενέργειες - σε πραγματικό χρόνο.

 • Αποκτήστε βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής απόδοσης και της τρέχουσας δυναμικής της αγοράς και των προτιμήσεων των αγοραστών για να αναπτύξετε μια πιο ισχυρή προσέγγιση σχετικά με την τιμολογιακή σας πολιτική και τις προωθητικές σας ενέργειες δίνοντας σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Ευθυγραμμίστε τους στόχους σας με τα κριτήρια επιτυχίας βασιζόμενοι σε ισχυρά αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνουν εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων, αναλυτικές δυνατότητες και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που μπορούν να ανταποκριθούν στη φιλοσοφία των big data.
 • Προσομοιώστε τις πιθανότητές σας με τον σχεδιασμό σεναρίων, ο οποίος προσφέρει μια ακριβή κατανόηση του αναμενόμενου αντίκτυπου και των επακόλουθων οφελών.

Ενισχύστε τις πωλήσεις κλιμακωτά στο κατάστημα και την κατηγορία με τα σωστά προϊόντα στα σωστά ράφια.

 • Για κάθε κατηγορία, ακόμη και για κάθε τμήμα αγοραστή, κατανοήστε ποια προϊόντα θα πρέπει να αφαιρεθούν, ποια θα πρέπει να προστεθούν και ποια θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα σετ ραφιού ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις.
 • Κατανοήστε ποιοι τύποι προϊόντων και ποια χαρακτηριστικά τους έχουν σταδιακή επίδραση στην κατηγορία και ποιοι τύποι είναι επιρρεπής σε κανιβαλισμό.
 • Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα του ραφιού, ευθυγραμμίζοντας καλύτερα το χώρο των ραφιών με την τρέχουσα και τη δυνητική ζήτηση και κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο το κωδικολόγιο πρέπει να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή το κατάστημα.

Που διαφέρουμε

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα του προγράμματος πιστότητας των λιανεμπόρων ενσωματώνονται με αναλυτικά δεδομένα σημείων πώλησης άλλα και άλλα μεγάλα σύνολα δεδομένων για μια πλήρη εικόνα του καναλιού, της κατηγορίας και του καταναλωτή.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι ασύγκριτες δυνατότητες της λύσης της IRI, Liquid Data® ενισχύουν την ιδιόκτητη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, καθώς και το εξατομικευμένο ανά λιανέμπορο σχέδιο βοηθώντας όλα τα μέρη να βγουν κερδισμένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ INSIGHTS, ΟΦΕΛΙΜΑ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΟΥΣ

Με μια πιο πλήρη εικόνα της δυναμικής της αγοράς, της συμπεριφοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των προτιμήσεων των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τα καλύτερα αναλυτικά μοντέλα, η IRI βοηθά τους λιανεμπόρους να δημιουργούν καλύτερες στρατηγικές μάρκετινγκ και να πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη και την κερδοφορία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 95% των εταιριών CPG, λιανικής και προϊόντων υγείας και ομορφιάς  που βρίσκονται στο  Fortune 100 συνεργάζονται μαζί μας

Answer the question below:
= seven - four