ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ένας λιανέμπορος με παγκόσμια παρουσία ήθελε να αξιοποιήσει την επένδυσή του σε συστήματα δεδομένων και τεχνολογίας και ταυτόχρονα να δώσει νέα πνοή στη συνεργασία του με τη βιομηχανία.
Μέσα σε 12 μήνες, πάνω από το 80% των προμηθευτών πλήρωναν για πρόσβαση στα δεδομένα που παρέχονται μέσω της λύσης Holistic Retail Solution (HRS) της IRI, δημιουργώντας έσοδα για τον λιανέμπορο και ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία.

 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η μη επαρκής αξιοποίηση τεράστιων όγκων δεδομένων από τα καταστήματα και τα franchises του λιανεμπόρου είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη ουσιαστικών και έγκαιρων πληροφοριών προκαλώντας την έλλειψη συμμετοχής των βιομηχάνων.

Η λύση HRS της IRI ενοποίησε όλα τα του σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα έκανε διαθέσιμα σε ένα ευρύ κοινό για πρώτη φορά.
Τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας περιελάμβαναν:
  • Ενσωμάτωση πολλών πηγών δεδομένων που παρουσιάζαν μια ολιστική, λεπτομερή και ενημερωμένη εικόνα της απόδοσης
  • Εύκολη και διαισθητική διεπαφή χρήστη επιτρέποντας σε όλους να πάρουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα και να μετρήσουν τον αντίκτυπο
  • Εγγραφή των βιομηχάνων στο ίδιο σύστημα δίνοντάς τους άνευ προηγουμένου επίπεδα πληροφοριών σε μορφή που αναγνωρίζει και εμπιστεύεται ο λιανέμπορος
  • Τεχνολογία αιχμής της IRI, τα Liquid Data
Ο λιανέμπορος είναι πλέον σε θέση να εκμεταλλευτεί τον πλούτο των δεδομένων του για να παράγει ταυτόχρονα έσοδα και να επιτρέψει στους βιομηχάνους με τους οποίους συνεργάζεται να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους και να δημιουργήσουν ανάπτυξη.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η λύση μεταμόρφωσε τις σχέσεις του λιανεμπόρου με τους βιομηχάνους με περισσότερο από το 80% των τελευταίων να πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του λιανεμπόρου στους 12 πρώτους μήνες από τη χρήση της λύσης. Οι βιομήχανοι συνεργάζονται πλέον τακτικά με τον λιανέμπορο σε τομείς όπως:

  • Προτάσεις για το κωδικολόγιο ανά περιοχές
  • Βελτιώσεις που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού
  • Σχολιασμό αποτελεσματικών προωθητικών ενεργειών

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη  και την κερδοφορία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 95% των εταιριών CPG, λιανικής και προϊόντων υγείας και ομορφιάς  που βρίσκονται στο  Fortune 100 συνεργάζονται μαζί μας

Answer the question below:
Is nine < than six? (true/false)