Μία ανάλυση της IRI για τα σνακ

Αγορά σε ανάπτυξη σε όρους αξίας πωλήσεων

Μία ανάλυση της IRI για τα σνακ

Σνακ: Αγορά σε ανάπτυξη σε όρους αξίας πωλήσεων

Η ανάλυση η οποία έγινε στο παρόν έγγραφο αφορά την περίοδο του πρώτου 11μηνου του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό. Η κατηγορία των αλμυρών snacks αποτελείται από 4 υποκατηγορίες (chips, extruded, tortillas και other snacks) και παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 0,5% σε αυτό το διάστημα, με την υποκατηγορία των chips να συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυτή την βελτίωση. Αντίθετα, το σύνολο της κατηγορίας των αλμυρών snacks παρουσιάζει πτώση πωλήσεων σε όγκο κατά -1,3% ως αποτέλεσμα της πτώσης και των τεσσάρων υποκατηγοριών. Η διεξοδικότερη ανάλυση της υποκατηγορίας των chips μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κλασικά chips είναι αυτά που κατά κύριο συνέβαλαν στον θετικό ρυθμό ανάπτυξής της σε όρους αξίας πωλήσεων. Θετικό ρυθμό ανάπτυξης πέτυχαν και τα premium chips.

Επίσης, , όσο αφορά τις κυριότερες γεύσεις των chips, το αλάτι είναι αυτό που επιτυγχάνει κάτι περισσότερο από το 50% των πωλήσεων σε αξία της υποκατηγορίας ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι 3 κυρίαρχες γεύσεις που συνολικά συμμετέχουν πάνω από 85% στην υποκατηγορία (αλάτι, ρίγανη, barbeque) συνεισφέρουν στην βελτίωση του συνόλου των chips σε όρους αξίας πωλήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατηγορία των αλμυρών snacks χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερή προωθητική πίεση από την πλευρά των βιομηχάνων (με την συμμετοχή των regular κωδικών πάντως να αυξάνεται σε YTD σε βάρος των προωθητικών κωδικών) ενώ οι πολυσυσκευασίες φαίνεται να χρησιμοποιούνται εντονότερα από την πλευρά των βιομηχάνων ως μία μορφή προώθησης σε YTD σε βάρος των μονών συσκευασιών που έχουν extra ποσότητα δώρο. Αντίθετα, η προωθητική πίεση από την πλευρά των λιανέμπορων τείνει να αυξάνεται διαχρονικά ανά έτος. Τέλος, Η χαμηλότερη προωθητική πίεση των βιομηχάνων, σε σχέση με αυτή το αντίστοιχο 11μηνο του 2014, σε συνδυασμό με το gap στην τιμή που υπάρχει μεταξύ των branded προϊόντων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας φαίνεται να συνεισφέρουν στην βελτίωση του μεριδίου των τελευταίων.

 

Δείτε περισσότερα «

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη  και την κερδοφορία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 95% των εταιριών CPG, λιανικής και προϊόντων υγείας και ομορφιάς  που βρίσκονται στο  Fortune 100 συνεργάζονται μαζί μας

Κωδικός ασφαλείας:
 Security code