Οι Συνεργάτες μας

Neustar

Neustar

NEUSTAR provides real-time cloud-based information services and data analytics.

Neustar’s analytics link U.S. household identifiers and high-quality attribute data to enable marketers to target online by demographics, psychographics and brand/product propensities. Through its partnership with IRI, Neustar can index and segment in-store, point-of-sale data to understand groups of households that have purchased specific products in store. Marketers can use this information for their media spend decisions to more effectively target consumers based on actual purchase behavior and also analyze the effectiveness of these marketing programs with greater precision.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη και την κερδοφορία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 95% των εταιριών CPG, λιανικής και προϊόντων υγείας και ομορφιάς που βρίσκονται στο Fortune 100 συνεργάζονται μαζί μας.

Answer the question below:
Is five = five ? (true/false)