Οι Συνεργάτες μας

LiveRamp

LiveRamp

LIVERAMP offers brands and the companies they work with identity resolution that is integrated throughout the digital ecosystem, providing the foundation for cross-channel marketing.

IRI and LiveRamp work together to provide a more complete picture of consumers’ online and offline interactions to determine whether an increase in sales was due to a specific campaign and, if the campaign worked better in certain channels, which segments should be targeted based on their purchase or visitation patterns. This information feeds IRI ProScores® which indicates consumers’ level of propensity to purchase certain products, and IRI Lift™ which links media exposure to sales in real time.  

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη και την κερδοφορία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το 95% των εταιριών CPG, λιανικής και προϊόντων υγείας και ομορφιάς που βρίσκονται στο Fortune 100 συνεργάζονται μαζί μας.

Answer the question below:
Is seven > than eight? (true/false)