Ελληνική Διοικητική Ομάδα: Konstantinos Bakoulas

Operations Director

Ο Κωνσταντίνος Μπακούλας εντάχθηκε στη Διοικητική ομάδα της IRI ως Διευθυντής Operations τον Σεπτέβριο του 2016, προερχόμενος από το Analytics Center of Excellence (ACE) της IRI όπου διετέλεσε Deputy Head of Data Integration. Ο Κωνσταντίνος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση την Επιχειρησιακή Έρευνα και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοικητική Επιστήμη από το Warwick Business School του Ην.Βασιλείου.