Terms of Use
PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE.

Welcome to the Information Resources, Inc. ("IRI") web site (the "Web Site"). By accessing and/or using the Web Site and other IRI subsidiary and affiliate web sites linked to this site (collectively, the "Site"), you agree to follow and be bound by the following terms and conditions regarding your use of the Site (the "Terms of Use") and to comply with all applicable laws and regulations, including without limitation U.S. export and re-export control laws and regulations. If any provision of these Terms of Use is held to be invalid by any law, rule, order or regulation of any government or by the final determination of any state or federal court, such invalidity shall not affect the enforceability of any other provision of the Terms of Use. We may revise the Terms of Use at any time without notice by updating this posting. This is the entire agreement between the parties relating to the use of this Site.

If you do not agree to these terms of service, you should not use the Site.

Jurisdiction

1.  Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») της Information Resources Ελλάς Α.Ε.Ε ("IRI"). Με την πρόσβαση σας ή / και χρήση της Ιστοσελίδας και άλλων θυγατρικών της IRI και των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτόν (συλλογικά, η «Ιστοσελίδα»), συμφωνείτε να τηρείτε και δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας ( οι «Όροι Χρήσης») όπως επίσης να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη από οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, διάταξη ή κανονισμό οποιουδήποτε κράτους ή από οριστική απόφαση οποιουδήποτε κράτους, πολιτείας ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου, η εν λόγω ακυρότητα δεν θα επηρεάζει την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης των Όρων χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Η παρούσα συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

2.  Η Ιστοσελίδα ελέγχεται και λειτουργεί εν όλω ή εν μέρει από την Information Resources από τα γραφεία της στην Ελλάδα. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι οι κανονισμοί και οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από την τυχόν εφαρμογή της αρχής σύγκρουσης νόμων, θα ισχύουν για όλα τα θέματα ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αντιδικία θα τελεί υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας. Όσοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Η Information Resources δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες, και η πρόσβαση σε αυτό από τα εδάφη όπου το περιεχόμενο είναι παράνομο απαγορεύεται.

3.  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, λήψη, χρήση ή εξαγωγή της Ιστοσελίδας, ή το περιεχόμενο, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο κατά παράβαση των Ελληνικών νόμων, ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε άλλων ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους Ελληνικούς νόμους και να μην παρέχετε άμεσα ή έμμεσα ή άλλως καταστήσετε διαθέσιμες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Information Resources κατά παράβαση οποιωνδήποτε τέτοιων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή χωρίς να διαθέτετε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και η τεχνολογία της Information Resources δεν επιτρέπεται να ληφθούν (download), διατεθούν ή καταστούν διαθέσιμες, άμεσα ή έμμεσα σε (ή σε υπήκοο ή κάτοικο) οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Ελλάδα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει εμπάργκο ή που υπόκειται σε εμπορικές κυρώσεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις εν λόγω χώρες, ή σε υπηκόους ή κατοίκους των εν λόγω χωρών Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ανωτέρω και δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε, ή υπό τον έλεγχο, ή υπήκοο οποιασδήποτε τέτοια χώρας ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα.

4.  Πνευματικά δικαιώματα © 2004 Information Resources Ελλάς Α.Ε.Ε, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλο το περιεχόμενο, τα υλικά, τα γραφικά και άλλα στοιχεία στην ιστοσελίδα αυτή προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η Information Resources σας επιτρέπει να βλέπετε, να λαμβάνετε, αντιγράφετε, εκτυπώνεται τα έγγραφα και γραφικά από την Ιστοσελίδα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) τα έγγραφα και τα γραφικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική, ενημερωτική χρήση μόνο και με την προϋπόθεση να διατηρούνται όλες οι ειδοποιήσεις περί  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας που περιέχονται στην παρούσα και σε αυτήν  και (2) τα έγγραφα και τα γραφικά δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, λάβετε, αποστείλετε, αντιγράψετε, εκτυπώσετε, απεικονίσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταφέρετε ή διανείμετε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία από αυτή την ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή άδεια της Information Resources.

Τα υλικά σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Αν λάβετε (download) λογισμικό από αυτή την ιστοσελίδα, το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων και των εικόνων που περιέχονται ή δημιουργούνται από το λογισμικό, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία (από κοινού «Λογισμικό») θεωρείται ότι έχετε λάβει άδεια  από την Information Resources. Δεν μεταβιβάζονται σε εσάς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς αυτά παραμένουν στην Information Resources ή / στους δικαιοπαρόχους της οι οποίοι κατέχουν την πλήρη ιδιοκτησία και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του Λογισμικού. Οποιαδήποτε χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού ανάμεσα σε εσάς και την Information Resources. Αν το λογισμικό που θα λάβετε αποτελεί patch συντήρησης, αναβάθμιση, προσθήκη, ή του λογισμικού για τα οποία έχετε ήδη λάβει άδεια από την Information Resources, οι όροι της άδειας χρήσης για ληφθέν λογισμικό θα είναι οι ίδιοι με εκείνους της υπάρχουσας άδειας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που ρητά τροποποιούνται με σχετική ανακοίνωση που συνοδεύει το ληφθέν λογισμικό. Απαγορεύεται η μεταπώληση, ανακατασκευή, η αποσυναρμολόγηση ή κάθε άλλη μετατροπή του Λογισμικού σε μορφή κατανοητή από άνθρωπο ή μηχανή.

Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν μπορεί να εκληφθεί σαν να παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο άδεια, δικαίωμα, ευρεσιτεχνία, ή σήμα της Information Resources σε οποιονδήποτε τρίτου. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά παραπάνω, καμία διάταξη του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευθεί με τρόπο που να συνιστά παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος πνευματικού δικαιώματος της Information Resources.

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο ή δημοσίευση του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Information Resources μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή / και αλλαγές στα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές τις δημοσιεύσεις, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σημειώνεται διαφορετικά, σε βάσεις δεδομένων για επίδειξη που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιούνται πραγματικά ονόματα εμπορικών σημάτων και προϊόντων, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές επιδόσεις της αγοράς των εν λόγω προϊόντων.

5.  «Εμπορικά Σήματα και servicemarks, όπως ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτό το site είναι ιδιοκτησία της Information Resources ή τρίτων.

Τα εμπορικά σήματα ή / και σήματα υπηρεσιών που αναγράφονται παρακάτω είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθημένα σήματα που ανήκουν στην Information Resources, θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες. Τα ονόματα των άλλων εταιρειών και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν τους χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
ADSCAN, APOLLO, APOLLO BRIEFCASE, APOLLO LITE, APOLLO PROFESSIONAL, APOLLO SPACE MANAGEMENT SYSTEM, APOLLO TOTALSTORE, APOLLO SHELF-SET, APOLLO VIEW CREATOR, APOLLO VIEWER, BEHAVIORSCAN, BUILDERS, COFINITY, COLLABORATIONPLUS, COUPONSCAN, COVERSTORY, CPGNETWORK, CPGNETWORK.COM, DATA DETECTIVE, DEMOGRAPHIC WORKBENCH, EASYCAST, EASYTRAC, E-MARKIT, ESCAN, E-TESTING,EZPROMPT, FAMILYSCAN, FEATURESCAN, OMNISCAN, GESTION DU PRIX SCANNING, INFORMATION RESOURCES, INFOFORCE, INFOSCAN, INFOSCAN CENUS, INFOSCAN REVIEWS, INFOPRO, INSTORE LAB, INTELLIGENCEPLUS, INTROCAST, IRI, IRI PUBLISHING, IRI SCOPE, IRI SOFTWARE, IRI'S KNOWLEDGE GROUP, IRI UNIVERSITY, INFOMART, INSITE REPORTING, THE KNOWLEDGE GROUP, LAUNCH PAD, MARKETSIMULATOR, MERCHANDISING MANAGER, PRICING MANAGER, PROMOTIONMANAGER, PROMOTIONSCAN, QSCAN, QUICKSCAN, QUICKSHARE, QUICKSTART, QUICKVIEW, RETAIL OPPORTUNITY MAP, RXPULSE, SCANBASE, SCANKEY, SHOPPERS' CHOICE, SHOPPERS' HOTLINE, SHOPPERS' HOTLINE, SHOPPERS' HOTLINE ELITE, SHOPPERS' HOTLINE ELITENET.
 
Τα ακόλουθα προϊόντα λογισμικού και συναφή σήματα κατατεθέντα ή μη ανήκουν στην Oracle Corporation και πωλούνται και διανέμονται από την Information Resources με την άδεια της Oracle Corporation:
 
DataServer, Oracle Express Αναλυτής (μερικές φορές αναφέρεται από την IRI ως ExpressView), η Oracle Express Objects, Oracle Express Server (μερικές φορές αναφέρεται από την IRI, ως Express MDB), Oracle Financial Analyzer, Oracle Financial Controller, Oracle Integrator, Oracle Sales Analyzer (μερικές φορές αναφέρεται από την IRI ως DataServer Analyzer), Personal Express (μερικές φορές αναφέρεται από την IRI ως PcExpress)

Τα ονόματα των άλλων εταιρειών και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν τους χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

6.  Με τη λήψη, ηλεκτρονική ταχυδρόμηση, δημοσίευση ή άλλως μετάδοση ενός μηνύματος, παρατηρήσεις, σχολίων ή άλλο περιεχόμενο στην Information Resources, αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, δεδομένων αξιολόγησης, όπως ερωτήσεις, ή συναφή ( αλλά με εξαίρεση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς) θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και η Information Resources δεν θα έχει ούτε θα διατηρεί καμία υποχρέωση κανενός είδους σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες. H Information Resources θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, αποκαλύψει και διανείμει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους σε απεριόριστη βάση. H Information Resources είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες ή τεχνικές που περιέχονται στις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς αποζημίωσή σας, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας των προϊόντων που ενσωματώνουν τις πληροφορίες αυτές. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για κάθε \υλικό που υποβάλλετε, και έχετε πλήρη ευθύνη για το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της πρωτοτυπίας, και των πνευματικών δικαιωμάτων.

7.  Κάθε έγγραφο, υλικό ή λογισμικό σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχεται με «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ». 

8.  Η ιστοσελίδα παρέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους και πρόσβαση σε περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χρηστών, διαφημιστών, συνεργατών και χορηγών της ιστοσελίδας, οι οποίες ιστοσελίδες τρίτων δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Information Resources. H Information Resources παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση σε εσάς. Κατά συνέπεια, η Information Resources δεν διατυπώνει κανένα ισχυρισμό σχετικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τις απόψεις που εκφράζονται ή άλλες συνδέσεις που παρέχονται από τα άλλα sites. Αναφορά σε αυτή την ιστοσελίδα, προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, σύνδεσμοι ή άλλες πληροφορίες, με την εμπορική ονομασία, το σήμα, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή ή άλλως δεν επιφέρει ούτε υπονοεί θεώρηση, χορηγία, υπαγωγή ή σύσταση Information Resources του. H Information Resources δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ως προς οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων. Συμφωνείτε ότι η  Information Resources δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των, και το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις πολιτικές που δημοσιεύουν άλλες ιστοσελίδες και αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής καθώς και άλλα θέματα πριν τα χρησιμοποιήσετε. Συμφωνείτε ότι η Information Resources  δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων που είναι προσβάσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων απόψεων, συμβουλών, δηλώσεων και διαφημίσεων, και καταλαβαίνετε ότι αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου.
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ Της ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΠΙΣΤΙΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΗ από την Information Resources, τους κατόχους αδείας και τις συνδεμένες με αυτήν επιχείρηση ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτόν. Όλα τα έγγραφα, το περιεχόμενο και οι εκδόσεις ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η Information Resources και/ή οι αντίστοιχοι κάτοχοι άδειας και οι συνεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ρητά αποποιούνται οποιασδήποτε εγγύησης κάθε είδους, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η Information Resources  δεν εγγυάται ότι: (Α) Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ (Β) Η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη αδιάλειπτα, έγκαιρα και χωρίς σφάλματα (Γ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ. (Δ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ. ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή Η ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που θα αποκτηθούν ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ με δική ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η Information Resources ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΛΙΚVN, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΣ. H Η Information Resources δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τα υλικά και το περιεχόμενο του ιστότοπου.

9.  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Information Resources Ή / ΚΑΙ οι κάτοχοι ΑΔΕΙΑΣ Ή ΟΙ συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες, την εμφάνιση οποιουδήποτε λάθους, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ιό υπολογιστών ή τη λειτουργία ή μη ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΜΜΕΣΩΝ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ή διαφορετικά